İ.K. Politikamız

   Kuruma ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak, perakende profesyonelleri yetiştirmek en önemli hedeftir,
Grubumuzda;

  • Çalışanlarına ve çalışanlarının emeklerine değer verilir,
  • İşe alım, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde başarı esas alınır,
  • Başarı bireysel ve kurumsal ölçeklerle takip edilir ve ödüllendirilir,
  • Kurum içerisinde kariyer planlaması yapılır ve çalışanların kariyer hedefleri eğitimlerle desteklenir,
  • Tüm yöneticiler İnsan Kaynakları Yönetimi'nin bir parçasıdır. İşe alım, ücret yönetimi, kariyer planlaması, performans yönetimi, eğitim planlaması süreçlerinde İnsan Kaynakları yöneticiler ile işbirliği yapar.

   Vizyon: Performans ve motivasyonu yüksek, üretkenlik ve uzmanlığı üst seviyede, insan kaynağı yaratmak.
   Misyon: Gerek kurum içi gerekse kurum dışı belirlenen hedefler doğrultusunda misyonumuz;

Çalışanlarımızın adil bir performans ve ücret sistemi içinde değerlendirildiği, gelişimlerini desteklemek adına eğitimlerin ön planda tutulduğu ve sürekli gelişen, motivasyonu yüksek, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

   İnsan Kaynakları Stratejimiz:

Global bir oyuncu ve perakende sektöründe lider bir marka olmayı hedefleyen grubumuzda;

    Şirket hedeflerine odaklanmış, takım ruhu ile çalışan, sürekli gelişen ve geliştiren, mutlu, motivasyonu ve performansı yüksek
 birinsan gücü oluşturarak grubumuzun bu hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.